วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

นิติบุคคลใหม่ อย่าลืมลงทะเบียนใช้ระบบ e-Filing ด้วยนะ !

ในปีนี้ มีนโยบายต่างๆจากภาครัฐฯที่เกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงและสร้างศักยภาพให้กับหน่วยธุรกิจ ไปพร้อมๆกัน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายที่มีชื่อว่า "ประเทศไทย 4.0"

โดยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อกิจการในรูปของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นในปีนี้นั้น คือนโยบายในการยื่นนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing ซึ่งเชื่อว่า ณ วันนี้ ชาวบัญชี ต่างรู้จักกันดี โดยในปีนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการบังคับให้ทุกนิติบุคคลยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-Filing 100%

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นิติบุคคลใหม่ ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการจดทะเบียน หรือธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านรูปแบบกิจการของตนจากรูปบุคคลธรรมดา เป็นในรูปของนิติบุคคล ควรตระหนักถึงความสำคัญในขั้นตอนการขอ Username & Password เพื่อการยื่นงบการเงินบนระบบ e-Filing จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายในการยื่นงบการเงิน (โดยทั่วไป วันสุดท้ายในการยื่นงบการเงินคือวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี)

ในวันนี้ สถาบันคัสเม่ จึงขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ขั้นตอนสำคัญดังที่กล่าวในข้างต้น ดังนี้ค่ะ

1. ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ e-Filing 
>> ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://efiling.dbd.go.th แล้วคลิ๊กที่ "ลงทะเบียนใช้ระบบ e-Filing" หรือ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ >> http://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/1_regisform.pdf (กรณีดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกรายละเอียด อย่าลืมปริ๊นท์ออกมาเพื่อการยื่นพร้อมเอกสารแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ตามที่แสดงด้านล่างด้วยนะคะ)

2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน
หลังจากดำเนินการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อมานั่นคือการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อการแสดงตัวตน โดยเอกสารในการจัดเตรียมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะแตกต่างตามลักษณะวิธีการยื่นเอกสาร แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 : กรรมการผู้มีอำนาจมายื่นด้วยตนเอง (ไม่มอบอำนาจ)
วิธีที่ 2 : กรรมการผู้มีอำนาจ มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารหลักฐาน (มอบอำนาจ)

หลังจากที่ท่านยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมานั้นคือขั้นตอนการเปิดสิทธิการใช้งาน  โดยท่านจะได้รับอีเมล์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแจ้งรหัสลับ หรือ รับได้ด้วยตนเอง ณ กรมพัฒฯ โดยเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบแจ้งรหัสลับให้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านได้แจ้งวิธีการรับรหัสลับแบบใด ซึ่งอ้างอิงตามแบบฟอร์มที่ท่านกรอกในตอนลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ e-Filing ในครั้งแรก

เมื่อท่านได้รับรหัสลับเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ
1. ให้เข้าไปที่หน้า DBD e-Filing (http://efiling.dbd.go.th) >> คลิ๊กที่ "ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ต" หลังจากนั้นใส่เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก เป็นรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน
2. เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ DBD e-Filing แล้ว ระบบจะให้ท่านกรอกรหัสลับเพื่อเปิดการใช้งานในครั้งแรก

เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว จึงถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน e-Filing และสามารถใช้เพื่อการยื่นงบการเงินได้ทันที

ดังนั้น นิติบุคคลใหม่ อย่าลืมรีบลงทะเบียนก่อนจะถึงวันสุดท้ายในการยื่นงบการเงินนะคะ และท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดในคู่มือ e-Filing ฉบับเต็มได้ทาง http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/downloadManual.html

20 ปี แห่งความไว้วางใจ เพื่อชาวระยองwww.prosoftthai.wix.com/rayongaccounting

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOWNLOAD เลย! คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาคธุรกิจที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาสถานภาพของตนให้ยืนอยู่บนตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในประเทศ

คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สถาบันคัสเม่ ขอแนะนำสำหรับท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

#เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและพร้อมยืนหยัดไปด้วยกันค่ะ

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือทั้งหมด 75 หน้า ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะwww.prosoftthai.wix.com/rayongaccounting


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการภาคบังคับเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิตอล กับประเทศไทย 4.0

#updateโครงการภาคบังคับเพื่อการขับเคลื่อนตัวก้าวเข้าไปสู่ยุคDIGITAL กับประเทศไทย 4.0 สาระน่ารู้ที่ผู้ประกอบการ & ชาวนักบัญชีทุกท่าน ไม่ควรพลาดกับโครงการที่กำลังจะมีผลบังคับในเร็วๆนี้ค่ะ

เมื่อนักบัญชีกำลังก้าวสู่ยุค #ประเทศไทย4.0 ยุคแห่งเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม #เรื่องของดิจิตอล จึงถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนักบัญชี ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีโดยตรง ดังที่เราเห็นได้จาก การนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ หรือการนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ปรับกับรูปแบบทางบัญชี เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา e-Market Place e-Commerce และสารพัด e e e และ e...

โดยในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ หน่วยงานทางการเงินการคลังกำลังจะปรับการดำเนินงานเป็นแบบดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจในวงกว้าง ได้แก่ ธนาคารต่างๆ ได้เข้าสู่ขบวนการ National e-Payment โดยให้บริการลงทะเบียน PromptPay (Any ID) ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และอีกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักบัญชี ได้แก่ กรมสรรพากร โดยการให้บริการ "ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอสนิกส์" โดยประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่ 1. ระบบ e-Withholding Tax 2. ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt และ 3. ระบบ e-Filing
โดยการดำเนินงานโครงการ National e-Payment นั้น ได้เปิดโอกาสให้ท่านที่ต้องการลองทำธุรกรรมแบบ #สมัครใจกับโครงการ เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการแรกเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา นั่นคือการลงทะเบียน PromptPay หรือ AnyID และจะเปิดตัวโครงการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2560 สำหรับไทม์ไลน์ของแต่ละโครงการ เพื่อที่พวกเราชาวนักบัญชีจะได้เตรียมตัวกันให้พร้อม เตรียมอัพเดตกับสถานการณ์ให้ทันยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดเวลา จะเป็นเช่นไร เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

#TIMELINE โครงการ 1,2,3 & 4
ก.ค. 2559 >>> โครงการ 1 เริ่มให้บริการลงทะเบียน PromptPay (AnyID)
ต.ค. - พ.ย. 2559 >>> โครงการ 2 เริ่มวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, โครงการ 4 เริ่มให้บริการจ่ายสวัสดิการภาครัฐโดยการใช้เลขบัตรประชาชน
ม.ค. 2560 >>> โครงการ 3 เริ่มให้ส่งใบกำกับภาษีทาง e-mail, เริ่มใช้ระบบ e-Tax invoice/e-Receipt, เริ่มคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย PromptPay (AnyID)
.
และหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำธุรกรรม #ต้องเข้าร่วมโครงการแบบภาคบังคับ ตามกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการ 3 แบบภาคบังคับตามรูปค่ะ #สำคัญกับพวกเรานะคะ เพราะมันถึงเวลาแล้ว ที่ประเทศเราจะขับเคลื่อนก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล ประเทศไทย 4.0 !


ขอขอบคุณความรู้ดีดีจากFAP Newsletter โดยสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ