วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มาตรการจัดทำบัญชีชุดเดียว บรรยายโดย อ.ดำริ ดวงนภา ในงานการสัมมนาสัญจรจัดโดย K SME

มาตรการการจัดทำบัญชีชุดเดียว
ผู้บรรยาย: อ.ดำริ ดวงนภา ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันคัสเม่
จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย กรมสรรพากร หอการค้าไทย และ หอการค้า จ.ระยอง

โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง20 ปีแห่งความไว้วางใจ เพื่อชาวระยอง
map click

Please visit our partner KASME Co., Ltd. here

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บัญชีชุดเดียว ทำอย่างไร ทำได้จริงหรือ? - by สถาบันคัสเม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง

เรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมจดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวกับสรรพากร
 
"บัญชีชุดเดียว ทำอย่างไร ทำได้จริงหรือ" 
บรรยายโดย อ.ดำริ ดวงนภา ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันคัสเม่ 
วันที่ 4 ก.พ. 2559
 
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ก่อนที่ได้รับอนุญาติจากสถาบันคัสเม่


20 ปี แห่งความไว้วางใจเพื่อชาวระยอง