วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อย่าพลาด!!! กับงานอบรมสำหรับชาวบัญชี ภาษี ประจำปีจัดโดยสถาบันคัสเม่ 4 และ 5 สิงหาคมนี้ สำรองที่นั่งด่วนพร้อมรับส่วนลดพิเศษก่อนใคร!!

สำรองที่นั่งด่วน เพื่อรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 25%
Any ID การชำระเงินแบบนานานาม คืออะไร?

Any ID คืออะไร ?

ในปัจจุบัน การทำธุรกรรมทางการเงินจำเป็นต้องใช้เลขบัญชีธนาคารในการดำเนินการ เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย ชำระหนี้ หรืออื่นๆ กับทางธนาคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้ว


แต่ในอีกไม่นาน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในด้านของการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน "หมายเลขบัตรประชาชน" หรือ ID ชนิดอื่น เช่น e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนสำคัญ ในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ในยุคที่เรียกว่า "Any ID"

Any ID จะส่งผลกับใคร และอำนวยความสะดวกได้อย่างไรบ้าง ?

ธนาคารพาณิชย์:
ในขั้นตอนแรก โปรเจกต์ Any ID ซึ่งอยู่ในแผนโครงการ National e-Payment จะเริ่มดำเนินกับธนาคารพาณิชย์ โดยการติดตั้งเครื่องรับบัตรเพื่อรองรับสวิตช์เลข Any ID และหมายเลขบัญชีธนาคารในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ประชาชน:
ได้รับความสะดวกในการ เบิก ถอน โอน จ่าย กับธนาคาร โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ทันที
ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า หรือบริการจากร้านค้า โดยใช้บัตรเดบิตที่ได้ผูกข้อมูลกับบัตรประชาชน หรือ ID อื่น แทนการใช้เงินสด สามารถนำบัตรรูดกับเครื่อง EDC ตามร้านค้าต่างๆได้ทันที

ร้านค้า/ภาคเอกชน:
ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ตามร้านค้าต่างๆ เพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ พร้อมกันนี้ภาคเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำส่งข้อมูลทางภาษีให้แก่สรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประชาชนผู้มีรายได้น้อย:
ระบบ e-Payment ของภาครัฐ เชื่อมโยงไปสู่การจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยข้อมูลของบุคคล เช่น อาชีพ และ รายได้ จะถูกบันทึกอยู่ในบัตรประชาชน สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่นำมาพิจารณามาตรการต่างๆ ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น


มีความเสี่ยงต่อการใช้งาน Any ID หรือไม่ ?
เมื่อมีด้านบวกย่อมมีด้านลบ ความเสี่ยงในการใช้งานอาจเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชนสูญหาย ถูกขโมย แฮคข้อมูลในบัตร หรืออื่นๆ ความเสี่ยงเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐ ควรจะตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการใช้งานบัตรเดบิต แทนการใช้เงินสด รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านหมายเลข ID และแน่นอนว่าประชาชนส่วนใหญ่ย่อมมีความคาดหวังสำหรับความปลอดภัยในการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ก่อนที่เราจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่ยุคที่เรียกว่า Any ID 100% ภาคส่วนของรัฐฯควรจะมีนโยบายในการป้องกัน วางแผนด้านความปลอดภัยในการใช้งานอย่างรัดกุม เพื่อให้ Any ID สามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการใช้งานสำหรับประชาชน ได้อย่างแท้จริง


ขอขอบคุณบทความจาก
สถาบันคัสเม่
"หน้าต่างแห่งความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ"

สำนักงานบัญชี โปรซอฟท์การบัญชี20 ปี แห่งความไว้วางใจเพื่อชาวระยอง